Alternatywne źródła ciepła

Alternatywne źródła ciepła

Na wielu budynkach użyteczności publicznej można spotkać panele fotowoltaiczne, umożliwiające pozyskanie ekologicznej energii słonecznej. Rozwiązania te zazwyczaj stanowią dodatkowe źródło energii.

Ekologiczne ciepło

Panele fotowoltaiczne najczęściej można spotkać w obrębie budynków użyteczności publicznej – szkoły, szpitale, urzędy, a nierzadko także nowoczesne biurowce wykorzystują przedmiotową alternatywę w celu pozyskania ekologicznego ciepła. Lekkie i funkcjonalne ogniwa słoneczne zapewniają znaczną ilość energii, wykorzystywaną przede wszystkim do celów grzewczych.

Wiadomo jednak, że ilość energii, jaką zapewniają ekologiczne panele solarne, w przypadku dużych obiektów może okazać się niewystarczająca, dlatego też fotowoltaika jest w tym przypadku traktowana jako dodatkowe źródło energii – inwestorzy nie rezygnują z tradycyjnych rozwiązań energetycznych.

Co prawda, w pierwszej kolejności wykorzystywane jest ciepło pozyskiwane przez przedmiotowe panele PV, jednakże część energii dostarcza standardowa elektrownia.

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że panele fotowoltaiczne to ekologiczne baterie, zapewniające sporą ilość bezpiecznej dla środowiska energii. Przyznać należy, że jest w tym stwierdzeniu sporo racji, co ważniejsze, firmy świadczące usługi w przedmiotowej branży oferują funkcjonalne zestawy fotowoltaiczne, zawierające niezbędne elementy konstrukcyjne.

Prawidłowo wykonane instalacje, to gwarancja, że w ekologiczne ciepło ogrzeje znaczną część budynku. Zakup przedmiotowych urządzeń obejmuje także montaż paneli fotowoltaicznych, a także wieloletnią gwarancję.

Warto podkreślić, że na inwestycję można otrzymać dofinansowanie – dotacje pozwalają sfinansować znaczną część przedsięwzięcia.