Urządzenia rentgenowskie – przegląd nowości rynkowych

Urządzenia rentgenowskie - przegląd nowości rynkowych

Analizując rynkową ofertę sprzętu RTG trudno nie zauważyć tego, że jest imponująca. Analogowe aparaty rentgenowskie nadal dominują na rynku, a za ich popularnością przemawia argument cenowy. Możemy na nim jednak spotkać także cyfrowy sprzęt rentgenowski, znacznie bardziej atrakcyjny tak z punktu widzenia jego użytkowników, jak i osób odpowiedzialnych za jego obsługę. Różnic, jakie można zaobserwować analizując dostępny w sprzedaży sprzęt RTG jest jednak o wiele więcej.

Jak zmieniają się urządzenia rentgenowskie?

Urządzenia rentgenowskie są z roku na rok coraz bardziej nowoczesne. Obserwowany w ich przypadku zmiany nie dotyczą przy tym tylko jednej kwestii. Na pierwszy plan wysuwa się ich dopasowanie do położenia pacjenta. Bardzo często jego pionizacja lub konieczność przenoszenia na stół w celu wykonania prześwietlenia, były dużym problemem.

Teraz jednak wiele zdjęć można wykonać nie narażając pacjenta na niepotrzebny dyskomfort. Sprzęt rentgenowski może być wykorzystywany także w diagnostyce śródoperacyjnej, co również jest postrzegane jako ogromna zmiana na lepsze.

Czy to już czas na sprzęt cyfrowy?

Jak już wspomniano, analogowe aparaty rentgenowskie nadal spotykają się z dużym zainteresowaniem. Można jednak zakładać, że w niedalekiej przyszłości będzie się to zmieniać. Już dziś widać wyraźny wzrost zainteresowania tak zwaną radiografią pośrednią nazywaną też CR. Tu dane nadal są analogowe, bez trudu można je jednak zamienić na cyfrowe obrazy.

Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodniejsze. Pociąga za sobą także szereg innych korzyści na czele z wyraźną poprawą jakości obrazu. Radiografia pośrednia ma zresztą jeszcze jedną zaletę uzasadniającą myślenie o jej praktycznym zastosowaniu. Pozwala na redukcję dawki promieniowania.