Rodzaje szalunków w budownictwie

Rodzaje szalunków w budownictwie

Deskowanie to tymczasowa konstrukcja, która jest niezbędna do nadania określonego kształtu konstrukcjom żelbetowym lub monolitycznym. Do budowy konstrukcji monolitycznych stosuje się szalunek składający się z rusztowań nośnych (ramy, regały, rozpórki itp.). Pokładu i elementów mocujących. Problem pojawia się, kiedy nie mamy odpowiedniego wyposażenia. Wtedy w grę wchodzi wynajem szalunków Kraków. Czyli potrzebna nam będzie firma prowadząca wynajem sprzętu budowlanego

Odmiany i rodzaje szlaunków

Pokład ma bezpośredni kontakt z betonową mieszanką. Za jego pomocą zapewniona jest niezbędna konfiguracja uformowanej struktury i jakość powierzchni zewnętrznej. Elementy mocujące i rusztowania zapewniają stabilność pokładu i utrzymują go w ustalonej pozycji. Obecnie istnieje wiele odmian szalunków.

Forma zastosowania w większości przypadków zależy od rodzaju deskowania. Jeśli skorzystamy z oferty, jaką jest wynajem szalunków Śląsk, to najpewniej spotkamy się z trzema typami deskowania. Używanych do budowy różnych rodzajów ścian. Służące do tworzenia fundamentów taśmowych lub podstaw płyt oraz do wypełniania struktur dzielących podłogi, poddasze i piwnice.

Rodzaj szalunku i zakres

Wynajem szalunków Katowice to także możliwość określenia zakresu potrzebnego nam sprzętu. Zasadniczo rodzaj szalunku i jego zakres są pojęciami powiązanymi. W zależności od rodzaju szalunku może być stosowany w różnych dziedzinach budownictwa. Dzięki swojej konstrukcji może być małym panelem, blokiem, dużym panelem, stałym, podnoszeniem-wspinaniem itp. Szalunki wielkopłytowe służą do betonowania masywnych i dużych konstrukcji, w tym ścian i podłóg. Szalunki o małych panelach można stosować z szalunkami o dużych panelach do betonowania złożonego w konfiguracji i monolitycznych struktur o małej objętości.